rozwiń menu główne

26.05.2022

Wspomnienia obozowe Danuty Brzosko-Mędryk dedykowane jej matce, już w sprzedaży

Państwowe Muzeum na Majdanku oraz wydawnictwo Prószyński i S-ka oddają w ręce czytelników nową edycję jednej z najważniejszych relacji o majdankowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet pt. „Niebo bez ptaków”.

Wspomnienia Danuty Brzosko-Mędryk z pobytu w KL Lublin zostały opracowane na podstawie rękopisu, maszynopisu oraz ostatniego wydania książki z naniesionymi osobistymi uwagami autorki. Wzbogacają ją niepublikowane dotychczas grypsy oraz fotografie pamiątek z zasobu Muzeum.

Danuta Brzosko-Mędryk była więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie przez piętnaście miesięcy. Deportowano ją tu z warszawskiego więzienia gestapo na Pawiaku 17 stycznia 1943 r., a podczas ewakuacji Majdanka wysłano do KL Ravensbruck 19 kwietnia 1944 r.

Notatki na temat swoich przeżyć obozowych autorka spisywała już podczas swojego pobytu w KL Lublin. Robiła to potajemnie na zdobywanych z trudem skrawkach papieru, które z narażeniem życia wynosili z obozu robotnicy zatrudnieni do wykonywania prac budowlanych. Niestety dokumenty te uległy później zniszczeniu podczas powstania warszawskiego.

W 1946 r. Danuta Brzosko-Medryk zaczęła ponownie spisywać wspomnienia z uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku. Pamiętnik, który z nich powstał, dedykowała swojej matce.

W archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się zarówno rękopis, maszynopis „Nieba bez ptaków”, jak i publikacja z 1969 r. z odręcznymi uwagami. Ostatnie wydanie – z 1975 r. – zostało przyjęte w tej edycji wspomnień jako podstawowe.

Efektem obecnej pracy redakcyjnej było wyłonienie partii usuniętych przez autorkę z maszynopisu oraz partii dodanych w pierwszej opublikowanej wersji. W rezultacie podjęto decyzję, by fragmenty usunięte oznaczyć przekreśleniami, zaś dodane – pogrubionym drukiem. Dzięki temu zabiegowi czytelnik ma wgląd w przebieg pracy nad książką, a także może zrekonstruować pełen, niepoddany autocenzurze tekst.

Od dziś książka jest dostępna w naszej księgarni internetowej.

W czerwcu natomiast zapraszamy na spotkanie premierowe. Szczegółowe informacje już wkrótce.

Społeczności

polski

english