rozwiń menu główne

19.11.2021

Zaduszki Majdankowskie. Wspomnienie Matyldy Woliniewskiej

W ramach corocznego listopadowego cyklu pt. „Zaduszki Majdankowskie”, 24 listopada o godz. 13.00 na naszym profilu Facebook odbędzie się spotkanie on-line poświęcone Matyldzie „Macie” Woliniewskiej, byłej więźniarce niemieckich obozów koncentracyjnych na Majdanku, KL Ravensbrück, w Buchenwaldzie. Spotkanie poprowadzi Anna Wójcik, a jej gościem będzie ksiądz Jacek Nowak, bliski przyjaciel i kuzyn Matyldy.

Podczas rozmowy będziemy wspominać Matę nie tylko jako legendę obozu kobiecego na Majdanku i w Buchenwaldzie, ale przede wszystkim jako człowieka, któremu sprawy innych ludzi nigdy nie były obojętne. Słuchacze i widzowie będą mieli okazję poznać jej bogaty życiorys, działalność przed wojną oraz losy obozowe Matyldy, które przedstawi Anna Wójcik. Jej prywatny portret nakreśli ksiądz Nowak, który bywał częstym gościem w domu Woliniewskiej, towarzyszył jej na różnych etapach życia i poprowadził ją w ostatniej drodze.

Gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła wojna, Matylda Woliniewska miała zostać ewakuowana na południe kraju. Dojechała do Lublina, gdzie natychmiast rozpoczęła organizowanie punktów żywienia dla żołnierzy i uchodźców, zbiórki leków, materiałów opatrunkowych i odzieży cywilnej dla wojskowych.

Do Warszawy powróciła w październiku 1939 r., gdzie wkrótce zaangażowała się w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość. Została łączniczką i zajmowała się kolportażem pism konspiracyjnych i szyfrowaniem meldunków wysyłanych za granicę. Pracowała także jako instruktorka wyszkolenia wojskowego dla Armii Krajowej.

9 listopada 1942 r. Matylda Woliniewska została aresztowana przez gestapo i osadzona w więzieniu na Pawiaku, skąd 17 stycznia 1943 r. została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). Transport z Pawiaka liczył ponad 1000 mężczyzn i 311 kobiet i dotarł do Lublina 18 stycznia 1943 r. Matylda trafiła na V pole więźniarskie, na którym mieścił się obóz kobiecy.

Na Majdanku Woliniewska przebywała do 19 kwietnia 1944 r., kiedy to została ewakuowana wraz z innymi więźniarkami do KL Ravensbrück.

Społeczności

polski

english