rozwiń menu główne

23.06.2022

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Państwowym Muzeum na Majdanku

W roku szkolnym 2021/2022 Dział Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku przygotował różnorodne formy aktywności edukacyjnej dla publiczności liczącej 6000 osób.

Młodzież, dorośli, osoby z niepełnosprawnościami i zagrożeni wykluczeniem uczestniczyli w stacjonarnych lekcjach muzealnych, zajęciach online, warsztatach partycypacyjnych, seminariach metodycznych oraz upamiętnieniach, podczas których poznawali historię KL Lublin za pośrednictwem tekstów źródłowych, biografii ofiar i sprawców, nagrań wideo, artefaktów czy fotografii. Ze względu na utrzymujący się wówczas stan epidemii, część wydarzeń realizowana była w formie zdalnej. Z możliwości spotkania w przestrzeni wirtualnej skorzystano ponad 100 razy, wybierając lekcje online w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W mijającym roku szkolnym powróciliśmy również do cyklu stacjonarnych seminariów dla oficerów policji, aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, w czasie których analizowaliśmy życiorysy sprawców, starając się odpowiedzieć na pytanie „dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów”? Uczestnicy spotkań, rozważając problematykę ideologii, rasizmu, ksenofobii i nienawiści mieli możliwość wymiany spostrzeżeń na temat kondycji współczesnego człowieka.

Podczas I. edycji sesji edukacyjnej dla nauczycieli „Historia magistra vitae est? Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora” oraz szkolenia metodycznego poświęconego Dziennikowi Jadwigi Ankiewicz, byłej więźniarki KL Lublin, poznawaliśmy perspektywę pedagogów, dyskutując nad metodami pracy stosowanymi w nauczaniu historycznym.

W ciągu ostatnich miesięcy w naszych lekcjach muzealnych wielokrotnie brały udział osoby z niepełnosprawnościami, podopieczni ośrodków socjoterapii, a także osadzeni w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych. Przekazywanie historii Majdanka grupom wykluczonym społecznie i dostosowanie narracji do ich potrzeb sprawiło, że zainteresowanie ofertą edukacyjną muzeum znacznie wzrosło.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i uczestnikom aktywności edukacyjnych dziękujemy za miniony rok szkolny i życzymy udanych, pełnych odpoczynku wakacji!

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Państwowym Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Państwowym Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english