rozwiń menu główne

FAQ

Centrum Obsługi Zwiedzających

tel. (+48) 81 710 28 33
fax (+48) 81 710 28 65
centrum@majdanek.eu

Centrum usytuowane jest w sąsiedztwie bramy wjazdowej do Muzeum. Znajduje się tu punkt informacyjny, prowadzona jest również ewidencja zwiedzających dla celów statystycznych i rezerwacja przewodników. W budynku Centrum zlokalizowana jest też księgarnia, w której można kupić informatory muzealne, opracowania historyczne, pamiętniki, albumy. W sali audytoryjnej organizowane są wykłady, spotkania i prezentacje, a sale edukacyjne służą zajęciom dydaktycznym.

Ile kosztuje zwiedzanie Muzeum?

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Opłaty pobierane są za usługi przewodnickie, za udział w zajęciach edukacyjnych. Pobierana jest również opłata parkingowa w wysokości: autobusy – 40 zł, busy – 15 zł, samochody osobowe – 5 zł, motocykle – 2 zł.

Czy mogę robić zdjęcia lub filmować?

Fotografowanie i filmowanie terenu, obiektów i wystaw na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora Muzeum, przy czym wykonanie takich zdjęć i filmów nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do ich publikacji lub wykorzystania w celach komercyjnych. Zdjęcia i filmy, których przedmiotem jest teren, obiekty i wystawy Państwowego Muzeum na Majdanku nie mogą być rozpowszechniane lub publikowane, w tym m.in. w celach upubliczniania, komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Państwowego Muzeum na Majdanku. Wykonywanie zdjęć i filmów, których przedmiotem jest teren, obiekty i wystawy Państwowego Muzeum na Majdanku w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.
Kontakt w sprawie uzyskania pozwolenia:
sekretariat Muzeum - sekretariat@majdanek.eu, tel. +48 81 710 28 21

Ponadto zwiedzający informowani są o następującym:

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, mając na uwadze pamięć o ofiarach niemieckich obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze i realizując cele zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku oraz statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, utrzymania, przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, a także dla utrzymania we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami oraz w celu udostępniania swoich zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych a nade wszystko dla utrwalenia pamięci o zbrodniach i ofiarach holokaustu, oświadcza, że każde działanie godzące w dobre imię tego miejsca oraz naruszające pamięć tych, którzy zginęli w obozach zagłady, niezgodne z celami wyżej opisanymi lub polegające na realizacji celu innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie prawa.

Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć hołd ofiarom obozu?

Zwiedzający mogą oddać hołd ofiarom obozu (składanie kwiatów, palenie zniczy, organizowanie ceremonii) przy Pomniku-Bramie, Mauzoleum, w którym złożono prochy pomordowanych, oraz przy pomniku upamiętniającym masową egzekucję Żydów. Prosimy pamiętać o tym, że palenie zniczy w obiektach historycznych jest niedozwolone. Każda planowana ceremonia powinna być wcześniej zgłoszona w Centrum Obsługi Zwiedzających. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ceremonii znajdują się w regulaminie zwiedzania: http://www.majdanek.eu/media/other/regulamin-pmm-pl-eng.pdf

Czy Muzeum jest odpowiednie do zwiedzania przez dzieci?

Zarówno niektóre obiekty historyczne, jak i treść wystaw są nieodpowiednie dla osób poniżej 14 roku życia. Muzeum nie posiada też miejsca, gdzie można pozostawić dzieci pod opieką na czas zwiedzania. Przebywanie dzieci na terenie Muzeum możliwe jest wyłącznie pod opieką dorosłych, przy czym osoby te biorą pełną odpowiedzialność za zachowanie dzieci oraz za efekt, jaki pobyt w Muzeum może na nie wywrzeć.

Gdzie mogę zostawić bagaż?

Państwowe Muzeum na Majdanku nie prowadzi szatni ani przechowalni bagażu. Prosimy wziąć to pod uwagę, planując swój pobyt w Muzeum.

Czy możliwe jest wprowadzanie psów na teren Muzeum?

Na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników towarzyszących osobom niedowidzącym.

Społeczności

polski

english