rozwiń menu główne

Varia. magazyn

Varia. HOLOKAUST W EDUKACJI PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU

SPIS TREŚCI:

Wiesław Wysok, Pedagogika pamięci

Anna Wójcik, Dziennik Maryli. Niezwykły dokument

Jolanta Laskowska, Głosy z otchłani. Świadectwa więźniów w pracy pedagogicznej na przykładzie dziennika obozowego Jadwigi Ankiewicz

Paulina Pętal, Historia mówiona jako źródło edukacji o Zagładzie

Wiesław Wysok, Sobibór. Wystawa stała jako medium edukacji o Holokauście Sobibór.

Aleksandra Szymula, Pamięć rzeczy, czyli historie ofiar ukryte w muzealiach

Tomasz Oleksy-Zborowski, Warstwy pamięci. O czytaniu krajobrazu poobozowego w Sobiborze

Ewelina Szumilak, Kompleks pomnikowy w Bełżcu jako przestrzeń edukacji i refleksji

Marek Duda, Akcja „Reinhardt” w Lublinie. Spacery historyczne śladami eksterminacji Żydów

Varia - Transporty Styczeń 1943 r.

SPIS TREŚCI:

Marta Grudzińska: Transporty więźniów politycznych na Majdanek

Nadia Sola-Sałamacha: Procedura przyjęcia do obozu

Anna Wójcik: Samorząd więźniarski na V polu Majdanka

Krzysztof A. Tarkowski: Konspiracja polskich więźniów z transportów ze stycznia 1943 r.

Beata Siwek-Ciupak: Aktywność kulturalna polskich więźniów politycznych

Fragmenty wywiadu z fotografem Wojciechem Stanem „I tak Majdanek się zaczął”

Varia. Kobiety Majdanka

Spis treści:

Łukasz Mrozik: Frauenkonzentrationslager - obóz koncentracyjny dla kobiet

Anna Wójtowicz, Marek Duda: Żydówki

Marta Grudzińska: Polskie więźniarki polityczne

Anna Wójcik: Kobiety z Zamojszczyzny

Beata Siwek-Ciupak: Białorusinki

Paulina Pętal: Nieletnie więźniarki i dzieci

Marta Grudzińska: Rewir żeński

Nadia Sola-Sałamacha: Więźniarski ubiór

Anna Surdacka: „Upragnione akwarele”

Wojciech Lenarczyk: Nadzorczynie SS

Aleksandra Skrabek: Dzienniki i wspomnienia kobiet

Varia. Einsatz Reinhardt

Spis treści:

Tomasz Kranz, „Einsatz Reinhardt” – kryptonim Holokaustu w Generalnym Gubernatorstwie

Dariusz Libionka, Przebieg akcji „Reinhardt” i jej ofiary

Jakub Chmielewski, Lublin jako centrum logistyczne eksterminacji Żydów z Generalnego Gubernatorstwa

Wojciech Lenarczyk, Flugplatz – stacja przeładunkowa „Einsatz Reinhardt”Tomasz Kranz, Majdanek w akcji „Reinhardt”

Tomasz Hanejko, SS-Sonderkommando Belzec

Tomasz Oleksy-Zborowski, SS-Sonderkommando Sobibor

Edward Kopówka, SS- Sonderkommando Treblinka

Bibliografia

Dokumenty

Mapy

Varia. magazyn nr 008

Spis treści:

Od Redakcji, Nowa monografia obozu na Majdanku

Beata Siwek-Ciupak, Czerwonoarmiści, Białorusini i Ukraińcy, czyli deportowani ze Wschodu na Majdanku

Marta Grudzińska, Polacy na Majdanku

Jakub Chmielewski, Żydzi w KL Lublin

Wojciech Lenarczyk, Więźniowie z Europy Zachodniej i Południowej

Krzysztof Tarkowski, Majdanek. Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie – między planami a realizacją

Anna Wójcik, Życie z wyrokiem śmierci – opowieść o Helenie Pawluk

Majdanek w 1941 r. – wybór relacji, oprac. Łukasz Mrozik

Varia. magazyn nr 007

Spis teści:

Bolesław Burski, Fragment relacji

Marek Duda, Jutro będzie lepiej. Odcinek 6, Działalność oświatowa na Majdanku

Irena Marszałek, Fragment relacji

Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja. Odcinek 6, Transport do Auschwitz z 13 kwietnia 1944 r.

Jerzy Kwiatkowski, Fragment relacji

Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka. Odcinek 7, Grypsy pełne miłości. Historia Henryka i Teodozji Wieliczańskich

Beata Siwek-Ciupak, Ucieczki. Odcinek 6, „Pójdziemy wprost na druty”

Janina Raus, Fragment relacji

Łukasz Mrozik, Błogosławiony ksiądz Emilian Kowcz

Tomasz Oleksy-Zborowski, Podsumowanie działań edukacyjnych w MMPS

Świadectwa Zagłady. Część 6, oprac. Dominika Pasieczna, Ewelina Szumilak

Varia. magazyn nr 006

Spis treści:

Aleksandra Szymula, Holenderska broszka w zbiorach sobiborskich

Anna Wójtowicz, Jutro będzie lepiej, Odcinek 5. Śpiewająca Malina

Krzysztof Tarkowski, Sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 r. Odcinek 6 Jaszczur

Anna Surdacka, Ubranie więźniarskie w KL Lublin w zbiorach PMM

Krzysztof Tarkowski, Ucieczki. Odcinek 5. Samochodem na wolność

Tomasz Hanejko, Wirtówka. Komendantura obozu zagłady w Bełżcu

Varia. Wydanie specjalne

Naszym najważniejszych przedsięwzięciem pierwszego półrocza 2021 roku było niewątpliwie udostępnienie po remontach konserwatorskich baraków łaźni męskiej i żeńskiej oraz budynku z komorami gazowymi. To właśnie tym obiektom poświęcamy najnowszy numer magazynu „Varia”. Zachęcamy do lektury!

Spis treści

Beata Siwek-Ciupak, Łaźnia męska i bunkier komór gazowych

Anna Wójtowicz, „Ten Bad to był koszmar…”. Barak łaźni żeńskiej w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku – historia i funkcje

Anna Alberska, Remont konserwatorski baraków łaźni i komór gazowych

Marta Jabłońska, Odkrycia archeologiczne podczas prac konserwatorskich

Krzysztof A. Tarkowski, Wybór relacji dotyczących baraków nr 41 i 42

Varia. magazyn nr 005

Spis treści:

Jakub Chmielewski, Utworzenie getta na Majdanie Tatarskim i pierwsza selekcja Żydów w KL Lublin

Anna Wójcik, Dopóki śmierć nas nie rozłączy… Losy żydowskiej rodziny Kralów z Wiednia

Aleksandra Szymula, Plakietki dziecięce

Katarzyna Boraca, Anglojęzyczne wydanie „485 dni na Majdanku” Jerzego Kwiatkowskiego

Anna Wójtowicz, Jutro będzie lepiej, Odcinek 4, Ostatnie rekolekcje wielkopostne ks. Romana Archutowskiego

Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja, Odcinek 4, Transport do Gross-Rosen – więźniowie

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 r., Zameczek

Świadectwa Zagłady, cz. 5, oprac. Dominika Natyna, Ewelina Szumilak

Varia. highlights 2020

Polsko-angielskie wydanie magazynu „Varia” poświęcone podsumowaniu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w 2020 roku.

Spis treści:

O nowej wystawie w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze oraz działalności Państwowego Muzeum na Majdanku. Z Tomaszem Kranzem, dyrektorem PMM, rozmawia Aleksandra Skrabek

Aleksandra Skrabek, Wystawa stała w Sobiborze

Grzegorz Plewik, Remont konserwatorski baraku łaźni męskiej i komór gazowych

Katarzyna Boraca, Dostępność Państwowego Muzeum na Majdanku

Agnieszka Kowalczyk-Nowak, Wirtualne muzeum – działania on-line w 2020 roku

Anna Surdacka, Prace nad zabezpieczeniem zbiorów muzealnych

Anna Wójcik, Nowe archiwalia w zbiorach Muzeum

Jolanta Laskowska, Jedyny taki Dziennik...

Varia. magazyn nr 004

Spis treści:

Jerzy Kwiatkowski, Wigilia 1943 r.

Gryps Wandy Albrecht

Krzysztof Tarkowski, „Sahara”. Wywiad AK na Majdanku. Odcinek 3, Wydobycie

Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka. Odcinek 4 Historia Danuty Brzosko i Andrzeja Czaykowskiego

Gryps Wiesławy Grzegorzewskiej

Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja. Odcinek 3, 43 wagony do Gross-Rosen

Marek Duda, Ucieczki. Odcinek 4 Nieudana ucieczka z transportu ewakuacyjnego

Stefania Perzanowska, Gwiazdka więźniarek

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 r. Kapliczka kogut

Robert Kuwałek, Lea z Sobiboru

Gryps Witolda Kołodki

Bolesław Burski, Obozowe święta Bożego Narodzenia

Świadectwa Zagłady, cz. 4, oprac. Dominika Natyna, Ewelina Szumilak

Varia. Wydanie specjalne

Spis treści

Wprowadzenie, Jarosław Sellin (Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze)

Słowo od członków Międzynarodowego Komitetu Sterującego: Avner Shalev (Izrael), Barbara Illkova (Słowacja), Ernst Steigenga (Holandia)

Tomasz Oleksy-Zborowski, Początek masowych deportacji do niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

Tomasz Kranz, Stacja kolejowa Sobibór 1942–1943

Jakub Chmielewski, Powstanie więźniów SS-Sonderkommando Sobibor

Tomasz Kranz, Upamiętnianie pomordowanych. Pomnik z 1965 r. w hołdzie ofiarom obozu

Aleksandra Szymula, Muzealia sobiborskie. Przedmioty znalezione w miejscu zbrodni

Tomasz Kranz, Wystawa stała Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

Plan ekspozycji

Varia. Magazyn nr 003

Spis treści

Jakub Chmielewski, Deportacje Żydów z Breslau na Lubelszczyznę

Jolanta Laskowska, Jedyny taki „Dziennik”…

Dorota Niedziałkowska, Ogrodnik z III pola

Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka. Odcinek 3: Historia Alicji i Konrada Kozerów

Marek Duda, Ucieczki. Odcinek 3: Ucieczka z Flugplatzu

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 r. Odcinek 3: Kolumna Trzech Orłów

oprac. Dominika Natyna, Ewelina Szumilak, Świadectwa Zagłady Cz. 3

Varia. magazyn nr 002

Spis treści
Tomasz Kranz, 55 lat temu powstał pomnik w Sobiborze

Tomasz Kranz, Stacja kolejowa Sobibór 1942–1943

Aleksandra Szymula, Muzealia sobiborskie w Państwowym Muzeum na Majdanku

Krzysztof Tarkowski, Sahara. Wywiad AK na Majdanku. Odcinek 2, Ukrycie

Beata Siwek-Ciupak, Ucieczki. Odcinek 2, Wielka ucieczka z Majdanka

Jolanta Laskowska, Muzeum dla nauczycieli – edukacja historyczna online. Sprawcy – zwyczajni ludzie czy fanatyczni mordercy? Próba wyjaśnienia motywów

Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja. Odcinek 2, Transport do Gross-Rosen

Anna Wójtowicz, Jutro będzie lepiej. Odcinek 2, Niezwykłe życie Danuty Brzosko-Mędryk

Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka. Odcinek 2, Historia małżeństwa Wiesławy i Adama Nowosławskich

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 r. Odcinek 2, Żółw

Świadectwa Zagłady cz. 2, oprac. Dominika Natyna Ewelina Szumilak

Varia. magazyn nr 001

Z okazji Międzynardowego Dnia Muzeów 2020 prezentujemy pierwszy numer internetowego magazynu muzealnego o profilu historycznym przygotowanego przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku.

Spis treści

Jakub Chmielewski, Likwidacja getta na Podzamczu w Lublinie

Krzysztof Tarkowski, „Sahara”. Wywiad AK na Majdanku. Odcinek 1: Tajemnicza kobieta

Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka. Odcinek 1. Historia miłosna Ewy Waleckiej i Edwarda Laskusa

Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja. Odcinek 1: Pierwsze transporty

Marek Duda, Ucieczki. Odcinek 1: Niespodziewana pomoc

Anna Wójtowicz, „Jutro będzie lepiej”. Odcinek 1: Radio Majdanek

Tomasz Oleksy-Zborowski, 78. rocznica rozpoczęcia masowych deportacji do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943 roku. Odcinek 1: Żaba

Aleksandra Szymula, Kobiecość w trudnych czasach

Anna Wójcik, Bolesław Burski ps. Jasieńczyk – historia nieznana

Krzysztof Tarkowski, Naloty. Odcinek 1: Preludium

Świadectwa Zagłady, cz. 1, oprac. Dominika Natyna, Ewelina Szumilak

Społeczności

polski

english