rozwiń menu główne

Blog

 • 01.10.2021

  Frauenkonzentrationslager – obóz koncentracyjny dla kobiet

  1 października 1942 r. trafiły na Majdanek pierwsze więźniarki. Tym samym swoje funkcjonowanie rozpoczął Frauenkonzentrationslager – obóz koncentracyjny dla kobiet utworzony na V polu więźniarskim. Pierwszymi kobietami osadzonymi w KGL Lublin były lublinianki wysiedlone z dwóch dzielnic miasta – Wieniawy i Dziesiątej, oraz Żydówki przeniesione z getta w Bełżycach i getta na Majdanie Tatarskim w Lublinie.

 • 28.04.2021

  Holenderska broszka w zbiorach sobiborskich

  Rzeczy pomordowanych, które można zobaczyć na wystawie stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, zostały znalezione w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Zachowana do dziś nieliczna biżuteria została prawdopodobnie zgubiona przez ich właścicieli po wyjściu z pociągu lub przeoczona podczas segregacji mienia. Jednym z takich przedmiotów jest mosiężna broszka z wytłoczoną sceną rodzajową.

 • 12.03.2021

  Dopóki śmierć nas nie rozłączy…

  Losy żydowskiej rodziny Kralów z Wiednia

 • 01.02.2021

  Majdanek. Poeci w pasiakach

  Zapraszamy do zagłębienia się w nieco inną perspektywę poznawania doświadczeń obozowych więźniów KL Lublin. Tym razem prezentujemy fragmenty tej trudnej historii zapisanej w ich własnych wierszach.

 • 28.01.2021

  Dziennik. Jadwiga Ankiewicz

  Prezentujemy fragmenty dziennika pisanego przez 16-letnią więźniarkę byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku Jadwigę Ankiewicz.

  Czyta Joanna Kozieł, uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

 • 28.01.2021

  Wspomnienie Jadwigi Ankiewicz przez Panią Teresę Toberę

  Jadwigę Ankiewicz, autorkę Dziennika pisanego w obozie na Majdanku wspomina jej stryjeczna siostra Teresa Tobera.

 • 27.01.2021

  Ucieczki

  W tym cyklu opowiadamy o ucieczkach z obozu na Majdanku. Jak pragnienie wolności było silniejsze od strachu i zwątpienia

 • 27.01.2021

  Sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku

  Przedstawiamy nowy cykl mający na celu zaprezentowanie wybranych sylwetek żołnierzy AK, którzy przeszli przez sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku. W sześciu odcinkach przedstawimy mini leksykon oficerów i podoficerów osadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

 • 27.01.2021

  Posłuchaj wspomnień

  Inicjujemy projekt, w którym prezentujemy czytane fragmenty książki „485 dni na Majdanku”.

  Zapisana relacja z pobytu w obozie na Majdanku polskiego więźnia Jerzego Kwiatkowskiego jest jednym z najciekawszych i najbardziej wartościowych źródeł dotyczących funkcjonowania KL Lublin. Czytane fragmenty książki rozpoczynają się od pierwszych dni pobytu Kwiatkowskiego w obozie po transporcie z Pawiaka pod koniec marca 1943 roku.

 • 26.01.2021

  Ewakuacja

  19 marca 1944 r. Inspektorat Obozów Koncentracyjnych zdecydował o ewakuacji obozu koncentracyjnego na Majdanku. Rozpoczynamy cykl w którym opowiemy o tych wydarzeniach.

 • 22.01.2021

  Jutro będzie lepiej

  Cykl #jutrobędzielepiej odwołuje się do słów, jakimi pierwszą audycję Radia Majdanek w lutym 1943 r. zakończyła Danuta Brzosko-Mędryk. W jego ramach opowiadamy, jak więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku radzili sobie w trudnym położeniu poprzez samopomoc i działalność kulturalną. Mamy nadzieję, że historie tych niezwykłych osób i reprezentowane przez nie postawy staną się lekcją postępowania w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 • 22.01.2021

  Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w 1943

  Niektóre z nich zmieniły z biegiem lat pierwotne położenie, inne nie przetrwały trudnych czasów powojennych. Jeszcze inne teraz wyglądają inaczej, bo pokrywająca je polichromia utraciła swoją intensywność. Dla więźniów Majdanka najważniejsze były natomiast zakamuflowane w nich przed władzami obozu symbole i treści o pozytywnym wydźwięku.

 • 22.01.2021

  Sahara. Wywiad AK na Majdanku

  Cykl historyczny dotyczący działalności wywiadu Armii Krajowej w obozie na Majdanku.

 • 22.01.2021

  Miłość za drutami Majdanka

  W ramach cyklu przedstawiamy historie ludzi, którzy poznawali się i zakochiwali w czasach i w miejscu, które temu uczuciu nie sprzyjały. Piszemy nie tylko o uczuciach, które narodziły się za drutami Majdanka.

 • 15.01.2021

  Naloty

  Cykl prezentujący informacje historyczne o nalotach na Lublin w okresie II wojny światowej.

 • 27.04.2020

  Deportacje Żydów na Majdanek (1941–1944)

  Mimo że już jesienią 1941 r. prace budowlane na Majdanku wykonywali zarówno jeńcy żydowscy z obozu pracy przy ulicy Lipowej w Lublinie, jak i Żydzi lubelscy, to nie byli oni jednak jego więźniami. Dopiero fiasko planów zakładających wykorzystanie w nim masowo do pracy jeńców radzieckich sprawiło, że od grudnia 1941 r. do stycznia 1942 r. uwięziono w KL Lublin kilkuset Żydów z Lublina i okolicznych miejscowości.

 • 23.04.2020

  Bolesław Burski ps. Jasieńczyk - historia nieznana

  Państwowe Muzeum na Majdanku rozpoczęło prace nad przygotowaniem do druku niepublikowanych wspomnień Bolesława Burskiego (1905–1981), potomka Sybiraków, działacza PPS, żołnierza Armii Krajowej, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych na Majdanku i w Auschwitz.

 • 20.04.2020

  Utworzenie getta na Majdanie Tatarskim i pierwsza selekcja Żydów w KL Lublin

  Utworzone w drugiej połowie kwietnia 1942 r. w części peryferyjnej lubelskiej dzielnicy robotniczej Majdan Tatarski getto wtórne, nazywane przez Niemców także „wzorcowym”, od początku istnienia było nierozerwalnie związane z pobliskim obozem koncentracyjnym na Majdanku.

 • 15.04.2020

  Plakietki dziecięce

  Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odnaleziono dotychczas ponad 11 000 obiektów. Znaczną część tego zbioru stanowią przedmioty osobiste należące do ofiar Holokaustu.

 • 08.04.2020

  Muzealia sobiborskie w Państwowym Muzeum na Majdanku

  Część zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku stanowią artefakty pochodzące z terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Kolekcja sobiborska liczy obecnie ponad 9000 obiektów wpisanych do inwentarza muzealnego, pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2000–2017.

 • 30.03.2020

  Rola Majdanka w „Aktion Reinhardt”

  Utworzony jesienią 1941 r. KL Lublin stanowił integralny element niemieckich planów germanizacji terenów wschodnich. Realizację tego przedsięwzięcia Reichsführer SS Heinrich Himmler powierzył dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikowi.

 • 27.03.2020

  Kobiecość w trudnych czasach

  W październiku 1942 r., na mocy decyzji komendanta KL Lublin, na V polu więźniarskim utworzono obóz żeński, przeznaczony dla około 5 tysięcy kobiet. Frauen Konzentrationslager był jednostką samodzielną, zarządzaną przez członkinie służby pomocniczej SS pod kierownictwem głównej nadzorczyni Elsy Ehrich, bezpośrednio jednak podlegającej komendantowi całego obozu.

 • 30.07.2019

  Kurt Wojciech Szczudło. 76. rocznica śmierci w KL Lublin

  31 lipca 2019 roku minęło 76 lat od śmierci Kurta Wojciecha Szczudły – nauczyciela i tłumacza, znawcy i popularyzatora historii i kultury Śląska Opolskiego, jednego z więźniów, a zarazem i ofiar KL Lublin.

 • 19.04.2019

  19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim

  19 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Data ta przypomina o wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Społeczności

polski

english