rozwiń menu główne

04.11.2022

Akcja "Reinhardt" – co wydarzyło się na Lubelszczyźnie 80 lat temu?

Akcja "Reinhardt” - co wydarzyło się na Lubelszczyźnie 80 lat temu? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w rozmowach z historykami. W serii debat organizowanych w 80. rocznicę rozpoczęcia masowej eksterminacji ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie chcemy przybliżyć wiedzę na temat niemieckiej okupacji Lublina i całego regionu. Omawiając różne aspekty akcji „Reinhardt” – centralnego etapu Holokaustu – próbujemy prześledzić działania podejmowane przez niemieckich i austriackich nazistów oraz ich kroki stawiane na drodze ku całkowitej zagładzie Żydów w Europie.


Infrastruktura akcji "Reinhardt" w Lublinie / Jakub Chmielewski i Marek Duda

Losy lubelskich Żydów w przededniu wojny i podczas okupacji / Jakub Chmielewski i Adam Kopciowski

Obozy pracy na Flugplatzu i przy ul. Lipowej oraz ich rola w eksterminacji Żydów / Marta Grudzińska i Wojciech Lenarczyk

Akcja "Erntefest" / Dariusz Libionka i Wojciech Lenarczyk

SS-Sonderkommando Sobibor: ofiary, sprawcy, funkcjonowanie / Justyna Bajuk i Łukasz Kukawski

Społeczności

polski

english