rozwiń menu główne

Blog

 • 08.04.2020

  Muzealia sobiborskie w Państwowym Muzeum na Majdanku

  Część zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku stanowią artefakty pochodzące z terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Kolekcja sobiborska liczy obecnie ponad 9000 obiektów wpisanych do inwentarza muzealnego, pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2000–2017.

 • 30.03.2020

  Rola Majdanka w „Aktion Reinhardt”

  Utworzony jesienią 1941 r. KL Lublin stanowił integralny element niemieckich planów germanizacji terenów wschodnich. Realizację tego przedsięwzięcia Reichsführer SS Heinrich Himmler powierzył dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikowi.

 • 27.03.2020

  Kobiecość w trudnych czasach

  W październiku 1942 r., na mocy decyzji komendanta KL Lublin, na V polu więźniarskim utworzono obóz żeński, przeznaczony dla około 5 tysięcy kobiet. Frauen Konzentrationslager był jednostką samodzielną, zarządzaną przez członkinie służby pomocniczej SS pod kierownictwem głównej nadzorczyni Elsy Ehrich, bezpośrednio jednak podlegającej komendantowi całego obozu.

 • 30.07.2019

  Kurt Wojciech Szczudło. 76. rocznica śmierci w KL Lublin

  31 lipca 2019 roku minęło 76 lat od śmierci Kurta Wojciecha Szczudły – nauczyciela i tłumacza, znawcy i popularyzatora historii i kultury Śląska Opolskiego, jednego z więźniów, a zarazem i ofiar KL Lublin.

 • 19.04.2019

  19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim

  19 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Data ta przypomina o wybuchu powstania w getcie warszawskim.

 • 20.02.2019

  Komory gazowe na Majdanku

  Urządzenia zagłady na Majdanku powstały, jak wiele na to wskazuje, z inspiracji Odila Globocnika. Można poza tym przypuszczać, że decyzja o wybudowaniu w obozie komór do mordowania ludzi pośrednio łączyła się z rozkazem Himmlera z 19 lipca 1942 roku, w którym wyznaczył on datę 31 grudnia 1942 roku jako termin „oczyszczenia” Generalnego Gubernatorstwa z Żydów.

 • 22.01.2019

  Ks. Emilian Kowcz - błogosławiony z Majdanka

  Przypominamy sylwetkę księdza Emiliana Kowcza – duchownego greckokatolickiego, który trafił na Majdanek m.in. za pomoc udzielaną Żydom. Zmarł w obozie w 1944 roku.

 • 17.12.2018

  Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku

  We wrześniu 2018 r. do naszych zbiorów muzealnych trafiła kolekcja archiwaliów związanych z osobą doktora Jana Klonowskiego. Pamiątki zostały przekazane w darze przez pana Antoniego Klonowskiego, syna Jana.

 • 23.11.2018

  Antonina Grygowa - opiekunka więźniów Majdanka

  Znana była jeńcom stalagów i oflagów, a także więźniom Majdanka i Zamku Lubelskiego jako „Ciotka Antonina” i „Mateczka”, natomiast mieszkańcom Lublina jako patriotka i działaczka społeczna, właścicielka piekarni, której działalność uczczono nadaniem jednej z ulic miasta jej imienia.

 • 23.11.2018

  Grypsy do Antoniny Grygowej ze zbiorów Muzeum

  Znana jeńcom stalagów i oflagów, a także więźniom Majdanka i Zamku Lubelskiego jako „Ciotka Antonina” czy „Mateczka”, natomiast mieszkańcom Lublina jako patriotka i działaczka społeczna, której działalność uczczono nadaniem jednej z ulic miasta jej imienia. Rodzina Antoniny Grygowej, bo o niej mowa, przekazała naszemu Muzeum prawie 200 grypsów wysyłanych do niej przez polskich więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku.

 • 09.10.2018

  Lejba (Leon) Felhendler

  Podczas ceremonii 75. rocznicy powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony zostanie Lejba (Leon) Felhendler - jeden z dwóch przywódców powstania w obozie.

 • 07.10.2018

  Powstanie w obozie zagłady w Sobiborze w raportach Komendantury Policji Porządkowej w Lublinie

  Niemcy zbudowali obóz zagłady około pięć kilometrów od wsi Sobibór, na terenie przylegającym do stacji kolejowej.

 • 02.10.2018

  Kolekcja pamiątek po prof. Romualdzie Sztabie w zbiorach Muzeum

  Córka byłego więźnia KL Lublin profesora Romualda Sztaby – Ewa Sztaba-Chmielarz – przekazała do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku cenne dokumenty i pamiątki należące do ojca. Wśród nich znalazły się bruliony z zapiskami profesora, nakaz aresztowania czy zegarek, który służył mu przez całe życie. Darowizny tej dokonała 12 września 2018 roku podczas spotkania z cyklu „Majdanek w pamięci rodzinnej”.

 • 17.08.2018

  Saturnina Malmowa - cicha bohaterka

  Saturnina Malm (1907-1982) jest „cichą” bohaterką nierozerwalnie związaną z okupacyjnym Lublinem. Postać niezwykle interesująca, wielowymiarowa i bardzo barwna. Kobieta o wielkiej odwadze i wewnętrznej sile, podążająca uparcie do celu.

 • 13.08.2018

  Konserwacja reliktów sobiborskich

  Pod koniec lipca 2018 roku zakończono kolejne prace konserwatorskie obiektów pochodzących z prac archeologicznych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

 • 29.06.2018

  Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku

  W lecie 2018 r. przypada 75. rocznica przybycia do KL Lublin transportów z wysiedleńcami z Zamojszczyzny. Więcej o tragicznych losach mieszkańców powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego osadzonych w obozie w czerwcu i lipcu 1943 r. w naszym artykule.

 • 18.05.2018

  Odkryty na nowo – okupacyjne losy Józefa Richtera

  Postać Józefa Richtera była przez wiele lat zapomniana, mimo że jest on autorem rysunków przedstawiających prześladowania i Zagładę ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie. Jego osobę przypomniało na początku listopada 2017 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, otwierając wystawę jego prac. Cały czas pozostają znaki zapytania w kontekście Richtera, nie mniej przez ostatnie kilka miesięcy udało się ustalić wiele ważnych i interesujących faktów.

 • 16.02.2018

  Majdanek w twórczości Barbary i Stanisława Bałdygów. Wybrane grafiki ze zbiorów PMM

  Zbiory artystyczne PMM obejmują dzieła artystów polskich i zagranicznych z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, medalierstwa, sztuki ludowej oraz fotografii i plakatu artystycznego. Większość prac dotyczy tematyki martyrologicznej i antywojennej. Kolekcja powstała w wyniku licznych konkursów i wystaw plastycznych organizowanych przez Muzeum – początkowo pod hasłem „Przeciw wojnie”, później jako Międzynarodowe Triennale Sztuki "Majdanek".

 • 06.12.2017

  Kartoteka pieniężna więźniów KL Lublin

  Więźniowie Majdanka podlegali szeregowi procedur związanych z przyjęciem do obozu. Do ich obowiązków należało między innymi oddanie do depozytu odzieży i przedmiotów osobistych, co odnotowywano w kartotece ruchomego mienia (Effekten-Verzeichnis). Osobna kartoteka przeznaczona była do księgowania zdeponowanych przez więźniów sum pieniężnych. Stanowi ona wartościowy materiał źródłowy, który pozwala odtworzyć losy więzionych na Majdanku osób.

 • 05.10.2017

  Rzeczy codziennego użytku z Sobiboru

  Znaczną część zbiorów odkrytych podczas wykopalisk w Sobiborze stanowią rzeczy codziennego użytku, w tym pozostałości po środkach higieny osobistej, m.in. szczoteczki do zębów, tubki po pastach do zębów czy kremach do golenia.

 • 16.08.2017

  Wyjątkowa skuwka znaleziona w Sobiborze

  Znaczną część zbiorów sobiborskich stanowią przedmioty osobiste przywiezione przez więźniów do obozu. Wśród nich znalazły się nielicznie zachowane fragmenty piór wiecznych. Jednym z takich zabytków jest skuwka od pióra marki Pelikan.

 • 26.07.2017

  Blaszana plakietka z Sobiboru

  Wśród wielu obiektów metalowych, znalezionych podczas przeprowadzonych w Sobiborze wykopalisk archeologicznych, można odnaleźć małą blaszkę z napisem TRAGERPLATTE. Ta niepozorna rzecz stanowiła fragment bardzo popularnej podczas II wojny światowej przenośnej kuchenki turystycznej. Nieduże, metalowe, kompaktowe pudełko w środku zawierało opakowanie z tabletkami paliwowymi, zaś po rozłożeniu, czyli odchyleniu ścianek nośnych (z niem. Tragerplatte)

 • 28.06.2017

  Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum

  Kolekcja zbiorów sztuki współczesnej Państwowego Muzeum na Majdanku jest ściśle związana z historią tego miejsca i jego charakterem. Muzeum zaczęło gromadzić dzieła sztuki współczesnej od momentu rozpoczęcia swojej działalności, tj. od listopada 1944 r.

 • 05.06.2017

  30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku

  9 czerwca 1987 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Państwowego Muzeum na Majdanku. Tego dnia od wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku swój pobyt w Lublinie rozpoczął papież Jan Paweł II.

Społeczności

polski

english