rozwiń menu główne

Blog

 • 02.03.2017

  "Dzielnice zagłady" - wystawa PMM na Starym Mieście w Lublinie

  Wystawa plenerowa „Dzielnice zagłady” prezentowana jest w 75. rocznicę likwidacji niemieckich gett dla Żydów w Lublinie. Składa się z 15 paneli ustawionych na terenie Starego Miasta – w przestrzeni jednej z dwóch istniejących w okupowanym mieście „żydowskich dzielnic mieszkaniowych”. Na wystawie znalazły się zdjęcia i dokumenty historyczne z archiwów
  polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.

 • 17.02.2017

  Nowe przedmioty w zbiorach muzealnych

  Łyżka, metalowy numer więźniarski, fragmenty macew to niektóre z przedmiotów znalezionych przez pracowników Działu Muzealiów podczas cyklicznych obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. W trakcie takich prac w roku 2016 znaleziono blisko 50 przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu.

 • 30.01.2017

  Cenna kolekcja dokumentów w zbiorach Muzeum

  Zbiory Państwowego Muzeum na Majdanku wzbogaciły niezwykle interesujące i cenne materiały dotyczące Heleny Pawluk z d. Błeszyńskiej, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego na Majdanku i więzienia na Zamku w Lublinie. W przekazanej w formie daru kolekcji znajdują się dokumenty, fotografie oraz przedmioty osobiste należące do Heleny Pawluk. Darczyńcą jest jej wnuk – pan Wojciech Pawluk.

 • 28.09.2016

  Prywatne dokumenty więźniów

  W historycznym zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się pewien niezwykle interesujący zbiór, który wyróżnia się wśród pozostałych materiałów dokumentujących historię KL Lublin tak pod względem formy, jak i treści.

 • 13.06.2016

  Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

  14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych obchodzi jubileusz swojego 70-lecia. Jest to okazja do przypomnienia działalności Związku, który zrzesza lublinian represjonowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej i odegrał niebagatelną rolę w historii Muzeum.

 • 20.04.2016

  KARTOTEKI MIENIA WIĘŹNIÓW

  Przed przybyciem do obozu koncentracyjnego na Majdanku pierwszych masowych transportów Żydów ze Słowacji, wczesną wiosną 1942 r., administracja obozu została zaopatrzona w specjalne formularze, które miały służyć do ewidencjonowania tzw. ruchomego mienia należącego do więźniów, w tym odzieży cywilnej, przedmiotów codziennego użytku oraz rzeczy wartościowych.

 • 27.07.2015

  27 lipca 1943 r. z obozu na Majdanku zwolniono kolejną partię więźniów z Zamojszczyzny.

  27 lipca 1943 r. z obozu na Majdanku zwolniono kolejną partię więźniów z Zamojszczyzny. Było to dość specyficzne zwolnienie, bowiem ludność z Zamojszczyzny jaka tego dnia opuściła teren Konzentrationslager Lublin, została przeniesiona do obozu na ul. Krochmalnej. Stąd po kilku dniach (na początku sierpnia) większość z nich została załadowana do wagonów kolejowych i wywieziona na roboty przymusowe do III Rzeszy.

 • 13.07.2015

  Odpis z meldunku OPUSu, wykonany latem 1943 r.

  13 lipca 1943 r. Kazimierz Kobuz (ps. Kazimierz) wysłał meldunek do centrali OPUS o sytuacji w obozie. Zawiadamia w nim m.in., że:

 • 06.07.2015

  2 lipca 1943 r. pola obozowe zapełniły się setkami więźniów z pacyfikowanej Zamojszczyzny

  2 lipca 1943 r. pola obozowe zapełniły się setkami więźniów z pacyfikowanej Zamojszczyzny. Do tej grupy osadzonych zachowało się stosunkowo dużo dokumentów obozowych, na przykład 64 kartoteki pieniężne. Aż 28 z tych dokumentów dotyczyło mieszkańców Aleksandrowa. Najwyższy z przyznanych tego dnia numerów – 15350 – otrzymała Agnieszka Koman urodzona w Aleksandrowie w 1904 roku. Z obozu została zwolniona 8 sierpnia 1943 r.

 • 29.06.2015

  28 czerwca 1942 r. do ewidencji obozu na Majdanku został zapisany Adolf Gokorsch, 43-letni niemiecki kryminalista

  28 czerwca 1942 r. do ewidencji obozu na Majdanku został zapisany Adolf Gokorsch, 43-letni niemiecki kryminalista urodzony w Wiedniu. Wcześniej był osadzony w Dachau, gdzie nosił numer 341. Na Majdanku otrzymał jeszcze niższy numer – 108. Z jego kartoteki pieniężnej wynika, że podczas pobytu w obozie – jak wielu więźniów niemieckich – dokonywał wpłat i wypłat ze swojego konta.

 • 09.06.2015

  9 czerwca 1942 r. w obozie na Majdanku osadzony został Józef Czerwisiński (Czerkawski) z Lublina

  9 czerwca 1942 r. w obozie na Majdanku osadzony został Józef Czerwisiński (Czerkawski) z Lublina. Otrzymał on numer 4737 z puli wcześniej wykorzystanych oznaczeń liczbowych. Najprawdopodobniej został zwolniony z Majdanka 8 września 1942 r.

 • 02.06.2015

  Fragmenty kartoteki odzieżowej Marii Wolf, 2 czerwca 1943

  2 czerwca 1943 r. w obozie na Majdanku osadzono 9 kobiet przywiezionych tego dnia do Lublina. Wśród zatrzymanych była m.in. Maria Wolf, ur. 1917 r., która w KL Lublin otrzymała numer 12138. Podobnie jak większość jej towarzyszek niedoli, 19 kwietnia 1944 r. została wyznaczona do transportu do Ravensbrück.

 • 26.05.2015

  Rozkaz nr 1944/3, w którym komendant obozu KL Lublin odnosi się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r.

  22 maja 1944 r. komendant obozu KL Lublin wydał rozkaz nr 1944/3, w którym odnosił się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r. W rozkazie tym możemy przeczytać, że zaostrzono przepisy odnośnie poruszania się samochodami w obrębie obozu. Od tej pory prowadzić pojazdy mogli wyłącznie kierowcy SS posiadający prawo jazdy wydane przez WVHA (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt – Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS).

 • 19.05.2015

  Kartoteka Maksymiliana Jałochy z Lubartowa

  22 maja 1942 r. do obozu na Majdanku doprowadzono grupę więźniów polskich z Lubelszczyzny. Zostali oni aresztowani w Lubartowie i okolicach, a następnie przewiezieni do Lublina. W obozie na Majdanku otrzymali w części numery już raz wykorzystane – np. Maksymilian Jałocha dostał numer 5426, ale większość otrzymała nowe numery powyżej 8300.

 • 12.05.2015

  Niezwykła ucieczka trzech więźniów

  15 maja 1944 r. z komanda Fahrbereitschaft z III pola uciekło trzech więźniów. Byli to Mikołaj Stebliński „Sasza”, Michał Nadziejko i Jan Poniatowski. Inicjatorem ucieczki był „Sasza” Stebliński. Tego dnia dostał on pilne zadanie przeglądu samochodu komendanta obozu.

 • 04.05.2015

  Bombardowanie Lublina i obozu koncentracyjnego, 11 maja 1944

  11 maja 1944 r. lotnictwo sowieckie przeprowadziło nalot bombowy na Lublin. Zbombardowany został także obóz koncentracyjny na Majdanku. Pierwsze bomby spadły na miasto o 21.30, natomiast bombardowanie Majdanka zaczęło się dopiero godzinę przed północą. W wyniku nalotu w samym mieście zginęło ponad 200 osób, natomiast nie spowodował on strat wśród więźniów KL Lublin.

 • 29.04.2015

  Transport ludności z warszawskiego getta

  Pod koniec kwietnia 1943 r. do obozu koncentracyjnego w Lublinie dotarł transport ludności z getta warszawskiego objętego wówczas walkami. Według stanów zaprowiantowania obozu męskiego jeszcze 26 kwietnia 1943 r. w obozie znajdowało się 12 957 więźniów. Dzień później liczba ta wzrosła do 16 453. Oznaczało to, że z dnia na dzień stan liczbowy obozu powiększył się o 3496 osób.

 • 21.04.2015

  22 kwietnia 1944 r. poczta obozowa KL Lublin wysłała kilka przesyłek, przekazów pieniężnych i paczek z rzeczami wartościowymi

  22 kwietnia 1944 r. poczta obozowa KL Lublin wysłała kilka przesyłek, przekazów pieniężnych i paczek z rzeczami wartościowymi. Pierwszy i trzeci wpis na stronie książki pocztowej (pozycja 187 i 189) dotyczy wysyłki rzeczy wartościowych więźniarek przetransportowanych 19 kwietnia 1944 r. do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

 • 14.04.2015

  Rolnicy aresztowani i osadzeni w obozie w odwecie za zastrzelenie niemieckiego żandarma

  10 kwietnia 1943 r. do ewidencji obozu koncentracyjnego w Lublinie wprowadzono nazwiska 18 więźniów aresztowanych w kwietniu tego roku we wsiach dystryktu lubelskiego. 11 Polaków z tej grupy to rolnicy aresztowani 2 kwietnia 1943 r., w odwecie za zastrzelenie 15 marca 1943 r. niemieckiego żandarma w Kolechowicach koło Lubartowa.

 • 07.04.2015

  7 kwietnia 1944 r. szef administracji KL Lublin, Anton Thernes, przyjął na stan obozu 28,5 grama złota i 7,5 grama "białego metalu"

  7 kwietnia 1944 r. szef administracji KL Lublin przyjął na stan tego obozu 28,5 grama złota i 7,5 grama "białego metalu". Wspomniane kruszce zostały najprawdopodobniej odebrane więźniom żydowskim obozu w Bliżynie koło Radomia, który od 1944 r. podlegał pod władze Majdanka.

 • 23.03.2015

  112 zakładników z okolic Włodawy w obozie na Majdanku

  28 marca 1943 r. na IV polu obozu na Majdanku osadzono 112 zakładników z okolic Włodawy. Byli to chłopi ujęci prewencyjnie za zamordowanie komisarza okręgowego Götza oraz jego rodziny. W odwet za ten mord w dniach od 23 do 26 marca żandarmeria niemiecka przeprowadziła pacyfikację kilku wsi w okolicach Włodawy, m.in. Lubień, Suchawa, Wyryki-Adampol, Skorodnica i Kamień.

 • 16.03.2015

  Ucieczka z obozu grupy Stefana Iwanka

  Stefan Iwanek (ur. w 1919 r. w Lublinie) został aresztowany 12 marca 1943 r. w Garbowie za przynależność do ruchu oporu (Bataliony Chłopskie). Umieszczono go następnie w więzieniu na Zamku Lubelskim. 13 sierpnia 1943 r. przeniesiono go do obozu na Majdanku. Otrzymał tu numer 5288 i przydział do komanda Gärtnerei (ogrodowe).

 • 09.03.2015

  Zakładnicy z Huty Starej

  10 marca 1943 r. w obozie na Majdanku osadzono trzech mężczyzn z Huty Starej, pow. Biłgoraj. Byli to Franciszek Papierz, Antoni Tryka i Wojciech Fronczak. Aresztowani zostali 9 marca 1943 r. w odwecie za napad na posterunek polskiej granatowej policji w Hucie Krzeszowskiej, do którego doszło 27 lutego 1943 r.

 • 02.03.2015

  Zmiana oficjalnej nazwy obozu, 16 lutego 1943

  6 marca 1943 r. z obozu na Majdanku został zwolniony Władysław Mularczyk ur. w 1905 r. w Stawce. Do obozu na Majdanku trafił w połowie grudnia 1942 r. Zwraca uwagę formularz jego zwolnienia. Oryginał dokumentu został wydrukowany 9 kwietnia 1942 r., gdy obóz nosił jeszcze nazwę Kriegsgefangenenlager Lublin (obóz jeniecki).

Społeczności

polski

english