rozwiń menu główne

Więźniowie

WYSZUKAJ OSOBĘ

Udzielanie informacji

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku udziela, na podstawie materiałów archiwalnych, informacji dotyczących pobytu w obozie. Na prośbę osób zainteresowanych wystawiane są stosowne zaświadczenia. W celu uzyskania informacji prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej (możliwe także drogą elektroniczną na adres: archiwum@majdanek.eu). We wniosku należy podać personalia osoby więzionej na Majdanku oraz wszelkie znane informacje dotyczące okoliczności aresztowania, osadzenia w obozie i jego opuszczenia. Archiwum nie udziela informacji telefonicznie.

Więcej danych o losach polskich obywateli pod okupacją niemiecką znajduje się na portalu www.straty.pl, który powstał w ramach programu Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” realizowanego przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (www.fpnp.pl). PMM przekazało na potrzeby programu ponad 30 tys. rekordów z danymi polskich obywateli więzionych w obozie koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941-1944. Szacuje się, że przez obóz na Majdanku przeszło ok. 130 tysięcy osób. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych możliwe jest uzyskanie informacji o części osadzonych. Właśnie temu służy wdrożony przez Państwowe Muzeum na Majdanku system „Archiwista”. W jego bazie znajdują się dane przeszło 56 tysięcy więźniów KL Lublin.

Należy pamiętać, że dane udostępnione na stronie Muzeum pochodzą w większości z oryginalnych dokumentów wytworzonych przez kancelarie obozowe. Znaczna część imion, nazwisk oraz nazw geograficznych została zapisana w nich z błędami lub fonetycznie po niemiecku, np. nazwisko Pękała występuje w bazie jako Penkala, zaś miejscowość Łaszczów jako Laschtschow. Zdarzają się także błędnie odnotowane daty. W przypadku wątpliwości co do wyniku wyszukiwania należy zgłosić się bezpośrednio do Archiwum, wysyłając e-mail na adres archiwum@majdanek.eu i podając w zapytaniu prawidłowe dane więźnia.

Społeczności

polski

english