rozwiń menu główne

Zbiory

 • Archiwalia

  Zwiń poniżej

  Archiwalia są ważną częścią zbiorów historycznych Muzeum na Majdanku. Dostarczają one istotnej wiedzy na temat funkcjonowania obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i w Sobiborze, a także są źródłem informacji o więźniach.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Magazyn archiwaliów
  • Dokumenty kancelarii KL Lublin
  • Księga zgonów
  • Grypsy – nielegalna korespondencja więźniów z bliskimi
  • Kartki pocztowe wysyłane do więźniów obozu
  • Fragment zbioru fotografii
  • Magazyn mikrofilmów
  • Magazyn archiwaliów
  • Archiwalia zabezpieczone w specjalnych opakowaniach
  • Pokaż powiększenie powyżej: Magazyn archiwaliów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dokumenty kancelarii KL Lublin
  • Pokaż powiększenie powyżej: Księga zgonów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Grypsy – nielegalna korespondencja więźniów z bliskimi
  • Pokaż powiększenie powyżej: Kartki pocztowe wysyłane do więźniów obozu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Fragment zbioru fotografii
  • Pokaż powiększenie powyżej: Magazyn mikrofilmów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Magazyn archiwaliów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Archiwalia zabezpieczone w specjalnych opakowaniach

  Najważniejszą grupę materiałów archiwalnych stanowią dokumenty wytworzone przez kancelarie KL Lublin w latach 1941-1944, wśród których znajdują się m.in. rozkazy komendantury obozu, szczątki akt personalnych więźniów i członków załogi SS, listy transportowe, kartoteki obozowe, wykazy zmarłych więźniów oraz dokumentacja lekarza obozowego. W przeważającej części są to jedynie szczątki registratur obozowych, które zostały znalezione po wojnie na terenie Majdanka.

  Informacji o obozie dostarczają również akta lubelskiej komórki Centralnej Opieki Podziemia – OPUS dokumentujące działalność konspiracyjną więźniów oraz dokumentacja Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca pomocy udzielanej osadzonym w KL Lublin.

  Wiele dokumentów jak i fotografii Muzeum otrzymało w darze od byłych więźniów Majdanka bądź od rodzin ofiar. Przykładem kolekcji archiwalnej, która powstała w ten sposób, jest zbiór grypsów – nielegalnej korespondencji więźniów z bliskimi, liczący ponad dwa tysiące listów.

  Odrębną grupę dokumentów stanowią tzw. źródła wywołane. Należą do niej wspomnienia i relacje byłych więźniów oraz innych świadków spisane bądź zarejestrowane na taśmie filmowej w formie wywiadu.

  Akta Stowarzyszenia byłych Więźniów Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem” są natomiast źródłem wiedzy o hitlerowskich więzieniach w Lublinie.

  Archiwum gromadzi także dokumentację działalności Muzeum od 1944 r.

  INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM (do pobrania online)

  Materiały archiwalne udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych w pracowni naukowej Archiwum, która mieści się w biurowcu Muzeum i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

  Zaleca się wcześniejsze powiadomienie o terminie planowanej wizyty w archiwum. Można to uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej: archiwum@majdanek.eu lub telefonicznie: nr tel. 81 710 28 21 lub 60.

 • Muzealia

  Rozwiń poniżej

  Muzealia to autentyczne przedmioty pochodzące z obozu koncentracyjnego na Majdanku, przejęte przez Muzeum po oswobodzeniu oraz znalezione na terenie w czasie prac porządkowych lub pozyskane w czasie sondażowych badań archeologicznych prowadzonych w trakcie prac budowlanych, a także dary byłych więźniów lub ich rodzin oraz zakupy.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Czapka - element stroju więźniarskiego tzw. pasiaka
  • Elementy umundurowania Żydów - żołnierzy Wojska Polskiego
  • Strój więzienny Heleny Kurcyuszowej – sukienka i chustka
  • Buciki dziecięce jednej z ofiar "Aktion Reinhardt"
  • Naszywki, którymi przybywający do obozu znakowali swój bagaż
  • Buteleczki po lekarstwach przywiezionych do obozu przez więźniów
  • Naczynia i sztućce używane przez więźniów podczas pobytu w obozie
  • Okulary korekcyjne – własność więźnia przybyłego do obozu
  • Pałki i pejcze – narzędzia używane przez funkcjonariuszy obozu
  • Puszki po Cyklonie B używanym do mordowania w komorach gazowych
  • Obozowa tablica ostrzegawcza
  • Modlitewnik z ozdobną oprawą i, znalezione w środku, trzy zasuszone szarotki
  • Pokaż powiększenie powyżej: Czapka - element stroju więźniarskiego tzw. pasiaka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Elementy umundurowania Żydów - żołnierzy Wojska Polskiego
  • Pokaż powiększenie powyżej: Strój więzienny Heleny Kurcyuszowej – sukienka i chustka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Buciki dziecięce jednej z ofiar "Aktion Reinhardt"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Naszywki, którymi przybywający do obozu znakowali swój bagaż
  • Pokaż powiększenie powyżej: Buteleczki po lekarstwach przywiezionych do obozu przez więźniów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Naczynia i sztućce używane przez więźniów podczas pobytu w obozie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Okulary korekcyjne – własność więźnia przybyłego do obozu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Pałki i pejcze – narzędzia używane przez funkcjonariuszy obozu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Puszki po Cyklonie B używanym do mordowania w komorach gazowych
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obozowa tablica ostrzegawcza
  • Pokaż powiększenie powyżej: Modlitewnik z ozdobną oprawą i, znalezione w środku, trzy zasuszone szarotki

  Muzealia pogrupowane są w następujących działach:

  • Tekstylia: ubrania pasiaki, więźniarska odzież cywilna i wojskowa, numery płócienne obozowe, opaski funkcyjne;
  • Przedmioty osobiste przywiezione przez więźniów do obozu: naszywki i przywieszki bagażowe, okulary, klucze, maszynki do golenia, różnego rodzaju szczotki i szczoteczki, naczynia i sztućce, walizki;
  • Obuwie: buty obozowe drewniane i ze słomy oraz cywilne obuwie damskie, męskie i dziecięce, ok. 280 tys.;
  • Przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu: prycze, stoły, tablice obozowe, numery metalowe, narzędzia medyczne, kotły, urządzenia pralnicze, reflektory;
  • Narzędzia terroru i śmierci: pejcze, podwozia samochodów ciężarowych, piece krematoryjne, szubienica, puszki po cyklonie B, cyklon B;
  • Eksploatacja zwłok: urny, włosy, prochy, protezy dentystyczne;
  • Przedmioty kultu religijnego: modlitewniki różnych wyznań, różańce, zwoje tory, tefiliny, fragmenty macew;
  • Przedmioty artystyczne wykonane przez więźniów w obozie: pierścionki, bransoletki, papierośnice, kałamarze, popielniczki, przyciski do papieru, wisiorki, rysunki;
  • Stałe obiekty poobozowe: komory gazowe, łaźnie, krematorium, baraki więźniarskie i administracyjne, budki i wieże wartownicze, Kolumna Trzech Orłów oraz współczesne pomniki na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku: Pomnik Walki i Męczeństwa, Dzwon Pokoju, 3 obeliski.

  Udostępnianiem zbiorów historycznych i artystycznych Państwowego Muzeum na Majdanku zajmuje się Dział Muzealiów. Od przeszło dwudziestu lat muzealia wypożyczane są na wystawy czasowe do muzeów, galerii i centrów edukacyjnych w kraju i za granicą. Zasady wypożyczeń muzealiów ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku regulują poniższe dokumenty. Zainteresowanych wypożyczeniami prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Muzealiów Anną Surdacką zbiory@majdanek.eu

 • Zbiory współczesne

  Rozwiń poniżej

  Zbiory sztuki współczesnej gromadzą prace z lat 1945–2008 o tematyce martyrologicznej i antytotalitarnej z zakresu: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, medalierstwa, fotografii i plakatu artystycznego oraz sztuki ludowej.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Józef Szajna, Klatka, Inżynieria genetyczna IV, akryl, kreda, 1991
  • Jacek Tybur, Moja mała Apokalipsa II, akwaforta,1990
  • Yuji Hiratsuka, Contortionist R, intaglio, relief, tusz chiński, 1998
  • Stanisław Bałdyga, Ślady II, linoryt, 1989
  • Ryszard Lis, Little Boy, 1980
  • Peter Zeiler, Krieg, sucha igła, 1992
  • Maurice Pasternak, Horizontal 10, mezzotinta, 1993
  • Lex Drewinski, Nostalgia, sitodruk, 2003
  • Masataka Kuroyanagi, Form work 9, mezzotinta, 1999
  • Antoni Baran, Więźniowie
  • Walczak Zdzisław, Pieta obozowa
  • Osak Krzysztof, Kara słupka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Józef Szajna, Klatka, Inżynieria genetyczna IV, akryl, kreda, 1991
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jacek Tybur, Moja mała Apokalipsa II, akwaforta,1990
  • Pokaż powiększenie powyżej: Yuji Hiratsuka, Contortionist R, intaglio, relief, tusz chiński, 1998
  • Pokaż powiększenie powyżej: Stanisław Bałdyga, Ślady II, linoryt, 1989
  • Pokaż powiększenie powyżej: Ryszard Lis, Little Boy, 1980
  • Pokaż powiększenie powyżej: Peter Zeiler, Krieg, sucha igła, 1992
  • Pokaż powiększenie powyżej: Maurice Pasternak, Horizontal 10, mezzotinta, 1993
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lex Drewinski, Nostalgia, sitodruk, 2003
  • Pokaż powiększenie powyżej: Masataka Kuroyanagi, Form work 9, mezzotinta, 1999
  • Pokaż powiększenie powyżej: Antoni Baran, Więźniowie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Walczak Zdzisław, Pieta obozowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Osak Krzysztof, Kara słupka

  Kolekcja ta powstała w wyniku zakupów i darów artystów, uczestników licznych konkursów i wystaw plastycznych organizowanych przez Muzeum, początkowo pod hasłem „Przeciw wojnie” później jako Międzynarodowe Triennale Sztuki „Majdanek”.

  W zbiorach Muzeum znajdują się prace artystów polskich i zagranicznych m.in.: Zinowija Tołkaczewa, Zenona Kononowicza, Karola Lindera, Mariana Bogusza, Józefa Szajny, Jacka Sienickiego, Erny Rosenstein, Teresy Pągowskiej, Józefa Łukomskiego, Leszka Mądzika, Barbary Zbrożyny, Tomasza Kawiaka, D. Capobianco, Hermana Heblera, Jiri Anderlego, Evy Choung-Fux, Masataki Kuroyanagi.

Społeczności

polski

english