rozwiń menu główne

Struktura

 • Tomasz Kranz
  DYREKTOR MUZEUM

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej, absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

  Członek Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiceprzewodniczący Komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów, przewodniczący Doradczego Kolegium Historycznego Muzeum Getta Warszawskiego i przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także członek Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie i Rady Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) oraz Grupy Roboczej ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy International Holocaust Remembrance Alliance.

  Autor ponad 250 prac – książek, artykułów, recenzji i przekładów dotyczących historii Konzentrationslager Lublin, Holokaustu, muzealnictwa martyrologicznego, pozaszkolnej edukacji historycznej oraz pamięci II wojny światowej w obszarze stosunków polsko-niemieckich. Wybrane publikacje: https://orcid.org/0000-0003-0775-799X

 • Grzegorz Plewik
  ZASTĘPCA DYREKTORA ds. administracyjno-technicznych

  Urodzony w 1970 roku w Lublinie. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu organizowanych przez Politechnikę Lubelską (1999) i muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

  Od 1995 roku pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku. Zatrudniony początkowo w Dziale Naukowym, a od 2001 roku w Dziale Edukacji. Organizator i uczestnik wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych. Autor m.in. artykułu o więźniach funkcyjnych w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz rozwoju Muzeum na Majdanku (współautor). Inicjator utworzenia Kolegium Muzealników. Od 2007 roku zastępca dyrektora PMM ds. administracji i marketingu. Nadzoruje prace związane z konserwacją muzealiów nieruchomych, bieżącym utrzymaniem muzeum, remontami i inwestycjami mającymi na celu jego modernizację.

 • Wiesław Wysok
  ZASTĘPCA DYREKTORA ds. działalności podstawowej

  Starszy kustosz w Państwowym Muzeum na Majdanku; absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2016 pełnił funkcję kierownika Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku, a od 2007 r. do 2016 r. Przewodniczącego Kolegium Muzealników.

  Teoretyk i praktyk pozaszkolnej edukacji historycznej w muzeach upamiętnienia. Autor licznych programów edukacyjnych dla młodzieży, studentów i nauczycieli, a także publikacji i artykułów poświęconych metodyce i dydaktyce muzealnej oraz pedagogice pamięci i edukacji międzykulturowej. W ostatnich latach ukazały się m.in.: „Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia” (red. W. Wysok, A. Stępnik); „Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów” (red. W. Wysok); „Kultura pamięci i praca w muzeach-miejscach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana. Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur. Ein deutsch-polnischer Austausch” (red. P. Ciupke, G. Hitze, A. Kenkmann, A. Wolters, W. Wysok).

DZIAŁY

DZIAŁ MUZEALIÓW

Anna Surdacka
zbiory@majdanek.eu

ARCHIWUM

Anna Wójcik
archiwum@majdanek.eu

GŁÓWNY HISTORYK DS. BADAŃ NAD ZAGŁADĄ ŻYDÓW

Dariusz Libionka
d.libionka@majdanek.eu

DZIAŁ HISTORII

Wojciech Lenarczyk
w.lenarczyk@majdanek.eu

DZIAŁ WYSTAW I WYDAWNICTW

Aleksandra Skrabek
wystawy@majdanek.eu

DZIAŁ EDUKACJI

Jolanta Laskowska
pedagogika@majdanek.eu

DZIAŁ OCHRONY MUZEUM

Jarosław Pałacha
j.palacha@majdanek.eu

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Renata Pojasek
ksiegowosc@majdanek.eu

SEKCJA KADROWO-PŁACOWA

Monika Krupa-Harasim
kadry@majdanek.eu

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Tomasz Górski
t.gorski@majdanek.eu

DZIAŁ TECHNICZNO-KONSERWATORSKI

Adam Włodek
a.wlodek@majdanek.eu

CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH

Beata Siwek-Ciupak
centrum@majdanek.eu

DZIAŁ KOMUNIKACJI I RELACJI ZEWNĘTRZNYCH

Agnieszka Kowalczyk-Nowak
a.kowalczyk@majdanek.eu

Społeczności

polski

english